top of page

WYKŁAD V - Ćwiczenia 

Kompletna, szczegółowa metodologia, umożliwiająca przyswojenie techniki oddychania permanentnego krok po kroku, znajduje się w książce Infinifty - Circular Breathing. 

Naukę techniki oddychania permanentnego rozpoczynamy bez instrumentu. Staramy się zrozumieć ruch języka, znaleźć miejsce, gdzie należy zgromadzić powietrze, a następnie opracować sposób, w jaki należy wypchnąć powietrze.  

Następnie próbujemy zaczerpnąć równoczesny wdech nosem.

Doskonalimy połączenie tłoczenia powietrza i nabierania powietrza. Przechodzimy z wydmuchu do tłoczenia, a następnie z tłoczenia do wydmuchu, przy nieustannym wdechu powietrza nosem.

Doskonalimy cyrkulację powietrza, pracując nad jednakowym ciśnieniem strumienia powietrza.

minstery.jpg

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

bottom of page