top of page
AdamPorebski.jpg
diving.jpg

FluteDiving - Adam Porębski (Polska)

 

Tytuł FluteDiving nawiązuje do specyficznej techniki nurkowania zwanej freediving (swobodne nurkowanie) polegającej na nurkowaniu na jednym oddechu, bez używania aparatu powietrznego. Utwór FluteDiving na flet solo obrazuje formę nurkowania, w której celem jest osiągnięcie przez nurka jak największej głębokości. Wstrzymuje on oddech, zanurza się i pozostaje pod wodą kilka minut. Utwór w symboliczny sposób opowiada o tej głębinowej podróży i przeprowadza słuchacza/widza przez jej kolejne etapy:

  • początkowa hiperwentylacja – symbolizowana przez coraz krótsze, przedzielane pauzami/wdechami frazy,

  • skok do wody – wysoki, długi i przenikliwy dźwięk h,

  • nurkowanie w głąb oceanu – szesnastkowe przebiegi zwalniane aż do osiągnięcia najniższego rejestru,

  • powolne wynurzanie – rozbudowa motywu od dźwięku c,

  • coraz szybsze wypływanie na powierzchnię – stopniowa redukcja motywu do powtarzanych dwóch dźwięków, przechodzących ostatecznie w tryl,

  • zaczerpnięcie upragnionego oddechu.

Ze względów obiektywnych – fizjologicznych – nie jest możliwe zagranie trzyminutowej frazy na jednym oddechu. Na wykonanie tego utworu pozwala więc technika oddechu permanentnego, która zarazem oddaje – nie tylko wizualnie – stan wstrzymania oddechu przez nurka. 

O KOMPOZYTORZE

Adam Porębski – absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji (Dyplom Honorowy Primus Inter Pares) oraz w klasie skrzypiec. Studia uzupełniał na kursach kompozytorskich w Apeldoorn, Rēzekne, Radziejowicach i Krakowie. W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. Laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich. Jego utwory były wykonywane w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Australii.

bottom of page