NASZ ZESPÓŁ / Prof. Barbara Świątek - Żelazna, flecistka, kameralistka

 

Prof. Barbara Świątek – Żelazna ukończyła studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu prof. Wacława Chudziaka. Uzupełniające studia fletowe kontynuowała w Conservatoire National Superier de Musique de Paris pod kierunkiem prof. Gastona Crunelle’a. Przez wiele lat pracowała w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie na stanowisku flecisty – solisty. Jest laureatką konkursów krajowych (Katowice, Łódź) oraz zagranicznych (Wiedeń, Helsinki, Utrecht). 

Jest profesorem tytularnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Pełniła funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. W latach 1999- 2002 piastowała urząd Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Była członkiem Tria Barokowego, współtworzyła Warszawskie Trio Harfowe, była solistką zespołu Krakowskiej Orkiestry Kameralnej oraz długoletnim członkiem zespołu MW2. Prowadzi szeroką działalność estradową jako solistka i kameralistka. Dokonała licznych nagrań dla PRITV oraz rozgłośni zagranicznych. Jako solistka koncertowała ze wszystkimi orkiestrami w kraju. Prowadzi mistrzowskie kursy fletowe w kraju i za granicą (Belgia, Ukraina). Zasiada w jury międzynarodowych konkursów fletowych (Monachium - ARD, Lwów, Czerniowce) oraz konkursów krajowych (Dąbrowa Górnicza, Łódź, Sieradz, Kraków). W wyniku współpracy z kompozytorami polskimi zagranicznymi zostały dedykowane jej liczne utwory. Jest inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. 

Otrzymała wiele odznaczeń (m. in. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyż Oficerski) oraz nagród (Ministra Kultury i Sztuki, Nagroda Miasta Krakowa, Nagroda Excellent in Teaching Award R. E. and R. A. Robinson 1996, Ars Quaerendi w kategorii Mistrz-Uczeń). W 1964 roku otrzymała zaszczytne wyróżnienie Orfeusz podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, przyznaną  przez krytyków SPAM za najciekawsze wydarzenie artystyczne Festiwalu oraz za kierunek poszukiwań artystycznych.

W roku 2019 została uhonorowana tytułem Doctora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie.

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon