top of page

PODRĘCZNIK I CD

Natalia Jarząbek i prof. Barbara Świątek – Żelazna prowadzą metodykę nauczania techniki oddechu permanentnego przy zaangażowaniu grupy flecistów z całego świata – wśród nich znajduje się wielu znakomitych solistów orkiestr,  profesorów uczelni muzycznych oraz studentów, a zasięg współpracy obejmuje Polskę, Niemcy, Belgię, Holandię, Słowację, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone.

 

Prowadzone są również konsultacje ze specjalistami w zakresie otolaryngologii w celu naukowego zbadania i wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania tej techniki podczas gry na flecie.

 

Bazując na zdobytej wiedzy,  w roku 2020 został wydany podręcznik INFINITY, zawierający metodykę nauczania techniki oddechu permanentnego oraz ćwiczenia, etiudy i utwory w celu jej doskonalenia w kontekście różnych utworów muzycznych. Nieodłączną częścią podręcznika jest płyta INFINITY, wydana przez DUX w roku 2019.

 

bottom of page