top of page
IMG_7866.JPG
italo disco.jpg

385×40 Mpx. Luca Marenzio but w i d e, filtered and reversed - Paweł Siek (Polska)

W czerwcu 2020 pojawiła się nowa kategoria s z e r o k o ś c i  (always in frame), która zdominowała proporcje wielu internetowych artefaktów tego czasu. Inspiracją dla (pierwszego?) r o z c i ą g n i ę c i a  stał się utwór Song for Denise (Maxi Version) (1985) z nurtu Italo Disco.

 

W „385×40 Mpx” pozostaje on „receptorem” rozciągnięcia. Chromat

yczny pochód wznoszący z Solo e pensoso zostaje w utworze „przefiltrowany” przez warstwy Song for Denise, skupiające – jak w soczewce – obraz renesansowego madrygału we współczesności <czerwca 2020>. Trwa cyrkulacja: skupione, opadające pochody chromatyczne z Song for Denise (odwrócony Luca Marenzio) na powrót r o z c i ą g a j ą s i ę w   c  z  a   s   i    e.

O KOMPOZYTORZE 

Paweł Siek – kompozytor urodzony w Lublinie. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie u Wojciecha Widłaka i Marka Chołoniewskiego, Konserwatorium w Mediolanie w klasie Alessandro Solbiatiego oraz University of Louisville pod kierunkiem Steve’a Rouse’a i Krzysztofa Wołka. Tworzył w studiach elektroakustycznych we Lwowie, Krakowie, Louisville i Mediolanie. Jego utwory były wykonywane w czternastu krajach. Laureat DYCE – Discovering Young Composers of Europe (2019), I nagrody w X Konkursie Kompozytorskim im. Zygmunta Mycielskiego (2019), II nagrody w Konkursie Kompozytorskim „Warszawski polonez dla Niepodległej” (2018) i Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Concert Etudes for Piccolo” w Denver, I i III nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. Marka Jasińskiego w Bydgoszczy, finalista Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Stanisława Moniuszki na mikrooperę „12 minut dla Moniuszki” (2019). Paweł Siek jest również tłumaczem języka włoskiego, edytorem muzycznym i snowboarderem.

bottom of page