top of page

WYKŁAD V - Etiudy i utwory 

Po opanowaniu nauki cyrkulacji, możemy doskonalić tę umiejętność w następujących etriudach i utworach:

Ilio Volante, La Musica Della Forma

 

Zawarte w utworze tryle i przebiegi o małym ambitusie są sugerowanymi miejscami zaczerpnięcia oddechu permanentnego. Liczne zmiany dynamiczne mają na celu zwiększenie świadomości stosowania cyrkulacji w różnorodnych dynamikach

Z. Novačić - Fish in an Aquarium

Zawarte w utworze rozmaite konfiguracje artykulacyjne (szczególnie w najwyższym rejestrze) pomagają w doskonaleniu połączenia oddechu naturalnego i permanentnego.

Célest Lang – Pi

Doskonalenie tej etiudy ma na celu opanowanie przez wykonawcę zaczerpnięcia oddechu permanentnego w niskim rejestrze, a także podczas skoków interwałowych – z melodii do akompaniamentu.

Jailton de Oliveira, Floating Landscapes for flute solo

Celem utworu jest zwiększenie świadomości wykonawcy w stosowaniu oddechu permanentnego na dużych interwałach, a także wypracowanie logiki frazowania z jego zastosowaniem.

Adam Porębski, FluteDiving

Tytuł FluteDiving nawiązuje do specyficznej techniki nurkowania zwanej freediving (swobodne nurkowanie) polegającej na nurkowaniu na jednym oddechu, bez używania aparatu powietrznego. Utwór FluteDiving na flet solo obrazuje formę nurkowania, w której celem jest osiągnięcie przez nurka jak największej głębokości. Wstrzymuje on oddech, zanurza się i pozostaje pod wodą kilka minut. Utwór w symboliczny sposób opowiada o tej głębinowej podróży.

L. Wiśniowski - Blues for N.

Zastosowanie techniki oddychania permanentnego w muzyce jazzowej.

Doskonalimy cyrkulację powietrza, pracując nad jednakowym ciśnieniem strumienia powietrza.

minstery.jpg

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

bottom of page