top of page
IMG_7866.JPG
italo disco.jpg

385×40 Mpx. Luca Marenzio but w i d e, filtered and reversed - Paweł Siek

W czerwcu 2020 pojawiła się nowa kategoria s z e r o k o ś c i  (always in frame), która zdominowała proporcje wielu internetowych artefaktów tego czasu. Inspiracją dla (pierwszego?) r o z c i ą g n i ę c i a  stał się utwór Song for Denise (Maxi Version) (1985) z nurtu Italo Disco.

 

W „385×40 Mpx” pozostaje on „receptorem” rozciągnięcia. Chromat

yczny pochód wznoszący z Solo e pensoso zostaje w utworze „przefiltrowany” przez warstwy Song for Denise, skupiające – jak w soczewce – obraz renesansowego madrygału we współczesności <czerwca 2020>. Trwa cyrkulacja: skupione, opadające pochody chromatyczne z Song for Denise (odwrócony Luca Marenzio) na powrót r o z c i ą g a j ą s i ę w   c  z  a   s   i    e.

ABOUT THE COMPOSER

Paweł Siek is a composer, born in Lublin in 1993. He studied at the Academy of Music in Kraków with Wojciech Widłak and Marek Chołoniewski, in the Milan Conservatory in the class of Alessandro Solbiati, and at the University of Lewisville under Steve Rouse and Krzysztof Wołek. Siek worked in the electroacoustic studios of Lviv, Kraków, Lewisville and Milan, and his works have been performed in 14 countries. Champion of DYCE – Discovering Young Composers of Europe (2019), he won the 1st Prize at the Zygmunt Mycielski 10th Composing Competition (2019), the 2nd Prize at the Warsaw Polonaise for Independent Poland Composing Competition in 2018, and the international Concert Études for Piccolo Composing Competition in Denver, the 1st and 3rd competitions in the M. Jasiński Composing Competition in Bydgoszcz, and was a finalist of the Stanisław Moniuszko International Composing Competition for micro-opera 12 Minutes for Moniuszko (2019). Besides the above, he is an Italian translator, music editor, and snowboarder.

bottom of page